Úvod

Milí přátelé,

vítejte na internetové stránce Pražského sboru Luterské evangelické církve a.v. . Naše církev má své kořeny v reformaci Martina Luthera a své centrum na Slezsku. Náš pražský sbor vznikl 23. února 2003. Z původních 14 členů se za rok rozrostl na 18 a v roce 2005 dosáhl současných 22 členů. Věříme, že Bůh naše řady ještě více rozmnoží. Vždyť je psáno: „Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království.“ (L 12,32). Kéž Vás Bůh skrze tuto internetovou stránku potěší, povzbudí, napomene, zkrátka cokoli zrovna potřebujete. Přejeme Vám vše dobré, a hlavně Lásku- a také, abyste poznali Pramen vší Lásky, Boha. A rádi Vás přivítáme na našich bohoslužbách i biblických hodinách. Vy všichni- ať již jste luteráni či jiní evangelíci, husité, katolíci, nezařazení, bez vyznání, atheisté- vy všichni jste mezi námi opravdu co nejsrdečněji vítáni a věřte, že budete- každý z Vás- pro naše setkání opravdovým přínosem- a snad i my pro Vás. Každopádně, ať již mezi nás přijdete či nikoli, přejeme Vám krásný den a všechny další dny Vašeho života, a abyste byli šťastni.

Za sbor LECAV v Praze

Eduarda Heczková,
vikářka