Festival Meziprostor 2018

Letos již počtvrté jsme se zúčastnili alternativního festivalu Meziprostor. Festival Meziprostor 2018 se konal na Skalákově mlýně u Meziříčka ve dnech 19. 7. – 22. 7. 2018. Znovu jsme si vychutnali pásmo diskusí, přednášek, workshopů, filmů, poezie, hudby a spirituality. Naše sestra vikářka přispěla do programu jednak přednáškou o Madelaine Delbrélové, francouzské katolické sociální aktivistce a zakladatelce křesťanského společenství a Domu setkávání na pařížském dělnickém předměstí Ivry, jednak liturgickým vedením nedělní ekumenické bohoslužby, při které kázal katolický kněz Ladislav Heryán. Po celou dobu festivalu fungovala stanová kaple, otevřená modlitbám a duchovním rozhovorům. V kapli se v modlitební stráži střídali členové duchovního týmu, mimo jiné sestra vikářka a bratr kurátor. V pátek a v sobotu den pak začínal Slovem na den. Na festivalu jsme se také seznámili s historií Armády spásy, jednak jako misijního hnutí, jednak jako hnutí za společenskou spravedlnost. Dále nás zaujal dokumentární film o Meziprostoru 2016 a film Hip hop – erace o tančících seniorech. Zajímavá byla i přednáška Alexandra Sandy Budky o Budování komunity na pronajatém mlýně u Okoře. Shodou okolností jsem pobývali na tomto mlýně týden před Meziprostorem a tak jsme se s touto komunitou seznámili předtím i prakticky. Zaujala nás i přednáška Mikuláše Vymětala Není dobré člověku být sám či přednáška Martina C. Putny nazvaná Bláznivost a víra. Z kapel nás zaujala skupina Safenat Paneach se zpívajícím husitským knězem Petrem Wagnerem. Velmi zdařilý byl letos i program pro děti, kterého se zúčastnil náš syn. Doufáme, že Pán nám umožní se zúčastnit festivalu Meziprostor i v příštím roce.

                                                                               Stanislav Heczko

Bohoslužba Kopy Eda a Zája Eda s cizinkou Eda v kapli Eda, Jára a plameňák Eda, Sandy a jeho žena Eda, Zajda a Rado Jára fotí Jára v autobuse Kaple s Ježíšem Mikuláš čte Plameňak plave Rado v kapli Sandy, Eda a Jára Slovo na den s Mikulášem Stůl v kapli Šistkovi

Napsat komentář