Meziprostor 2020

Letos již pošesté se na Skalákově mlýně v Meziříčku u Želetavy konal festival Meziprostor, setkání mezi nebem a podzemím. Přes všechna omezení spjatá s aktuální pandemií koronaviru se podařilo zajistit velmi kvalitní program. Oproti předchozím létům zde chybělo pouze promítání filmů. Také účast na festivalu byla překvapivě hojná. Z naší strany se kromě kompletní rodinky sestry vikářky festivalu zúčastnili i dva přátelé našeho sboru. Ti spolu s naším synem se dokonce zapojili do festivalových aktivit i jako dobrovolníci ve veganském bistru i při úklidu.
Ve čtvrtek 23. 7. 2020 byl festival zahájen večerní Keltskou liturgií, na které se liturgicky podílela i naše sestra vikářka. Pak následoval koncert tří kapel. Každý den koncerty začínaly v devatenáct hodiny a končily kolem páté nad ránem. Sestra vikářka přivítala, že koncerty hostily nejen kapely, ale i písničkáře. Takže i ona se mohla účastnit jednotlivých koncertů.
V pátek 24. 7. 2020 byl program zahájen v 10 hodin Slovem na den. Pak následovaly diskuse. Bratr kurátor a sestra vikářka se zúčastnili potulné talkshow s husitskou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, která se svého času jako jediná vysvěcená žena zúčastnila biskupské synody ve Vatikánu. Poté následovala diskuse s královéhradeckým husitským biskupem Pavlem Pechancem o pohybech duše. Zde jsme se seznámili s anneagramem, což je devět pohledů do lidské duše. Sestru vikářku a našeho syna zaujal dopolední workshop Malování na kameny s Lenkou Patkovou. Odpoledne se pak konal paraautorský skoro-večer s Martinem C. Putnou a Sašou Flekem. Den byl pak zakončen koncertem čtyř kapel.
Sobota 25. 7. 2020 byla zahájena rovněž Slovem na den. Pak přišly na řadu diskuse a workshopy. Bratra kurátora zaujala odpolední diskuse se známým českým ekonomem Tomášem Sedláčkem o vývoji lidského vědomí a odpoutávání se ekonomické činnosti od hmoty a jejího ponoření se do virtuální reality. To podle Tomáše Sedláčka může vyústit buď v příchod ráje, nebo také pekla. Záleží to na dalším vývoji lidstva. Na Meziprostoru i letos působil Modlitební karavan. Tam několikrát zavítala sestra vikářka se synem a jednou i s bratrem kurátorem. Den uzavřel koncert až šesti kapel.
V neděli 26. 7. 2020 se konala pouze dopolední ekumenická bohoslužba, kterou liturgicky vedl husitský biskup Pavel Pechanec a kde kázal ordinovaný kazatel ČCE Martin C. Putna. Liturgicky se na bohoslužbě dále podíleli husitský vikář Petr Wagner a naše sestra vikářka. Celé bohoslužby včetně Večeře Páně se zúčastnil poměrně velký počet účastníků festivalu. Po bohoslužbě byl festival oficiálně ukončen. Poté ovšem následovalo hodnotící setkání členů organizačního týmu a pak na řadu přišly už jen odjezdy domů. Letošní festival Meziprostor 2020 se bezesporu vydařil a již se těšíme na příští ročník festivalu, který snad již nebude poznamenán různými proti epidemiologickými opatřeními.

Stanislav Heczko

Černá labuť Diskuse s Pechancem Duchovní u Večeře Páně Fronta u Večeře Páně Jára v bistru Jára v rybníku Ježíš se modlí Kopecký a Venková Pechanec a Eda Program u Rybníku Putna káže Putna se strojí Talkshow s Kopeckou Úvodní schůze týmu Večeře Páně Zpěv u Večeře Páně

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.