Pravidelná shromaždění

Všechna shromáždění se konají v husitském kostele v Praze 10- Vršovicích, Moskevská 34, 1. patro – malá modlitebna

kostelpraha

NEDĚLE 16:30bohoslužba, po bohoslužbě čaj, káva a malé občerstvení